Past Faculty and Post Doctoral Associates

 

 

Sl No

Photo

Name

Email

 

   
 
 
 
 
 
1
A. R. Vasavi
 
           
 
2
Arvind Kumar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Deepa Ollapally
 
 
 
 
 
 
 
 
  4 H K Anasuya Devi    
           
 
5
Kshama Lakshman
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Late K Ramachandra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
M. Amarjeet Singh
 
 
 
 
 
 
 
  8 M G Narasimhan    
           
 
9
Manabrata Guha
 
 
 
 
 
 
 
 
10
Muthuswamy Murugan
 
 
 
 
 
 
 
  11 N Shantha Mohan    
           
 
12
Nabeel A. Mancheri
 
 
 
 
 
 
 
 
13
P. K. Shetty
 
 
 
 
 
 
 
  14 Padma Sarangapani    
           
 
15
Prabhakar G Vaidya
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Rajesh Kasturirangan
 
 
 
 
 
 
 
 
17
S. Rajagopal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
Ritajyoti Bandyopadhyay
 
 
 
 
 
 
 
 
19
Samir Karmakar
 
 
 
 
 
 
 
  20 Arun Vishwanathan arun_summerhill@yahoo.com   
           
 
21
Solomon Benjamin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
Sonika Gupta
 
 
 
 
 
 
 
 
  23 Sridhar K Chari    
           
  24 Srilatha Batliwala    
           
  25 Srinath Raghavan    
           
  26 Chidambaran G. Iyer chidambaran.iyer@gmail.com  
           
  27 Dilip Ahuja drahuja@gmail.com  
           
  28 D. P. Sen Gupta sengupta.dp@gmail.com

 

 

           
  29 Gagan Deep Kaur gaganrism@gmail.com  
           
  30 Shoibal Chakravarty shoibalc@gmail.com  
           
  31 Abha Rao abharao@gmail.com