Past Faculty and Post Doctoral Associates

 

 

Sl No

Photo

Name

Email

 

   
 
 
 
 
 
1
A. R. Vasavi
 
           
  2 Ambassador Saurabh Kumar    
 
 
 
 
 
 
 
3
Arvind Kumar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Deepa Ollapally
 
 
 
 
 
 
 
 
  5 H K Anasuya Devi    
           
 
6
Kshama Lakshman
 
 
 
 
 
 
 
 
7
Late K Ramachandra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
M. Amarjeet Singh
 
 
 
 
 
 
 
  9 M G Narasimhan    
           
 
10
Manabrata Guha
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Muthuswamy Murugan
 
 
 
 
 
 
 
  12 N Shantha Mohan    
           
 
13
Nabeel A. Mancheri
 
 
 
 
 
 
 
 
14
P. K. Shetty
 
 
 
 
 
 
 
  15 Padma Sarangapani    
           
 
16
Prabhakar G Vaidya
 
 
 
 
 
 
 
 
17
Rajesh Kasturirangan
 
 
 
 
 
 
 
 
18
S. Rajagopal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
Ritajyoti Bandyopadhyay
 
 
 
 
 
 
 
 
20
Samir Karmakar
 
 
 
 
 
 
 
  21 Arun Vishwanathan arun_summerhill@yahoo.com   
           
 
22
Solomon Benjamin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
Sonika Gupta
 
 
 
 
 
 
 
 
  24 Sridhar K Chari    
           
  25 Srilatha Batliwala    
           
  26 Srinath Raghavan    
           
  27 Chidambaran G. Iyer chidambaran.iyer@gmail.com  
           
  28 Dilip Ahuja drahuja@gmail.com  
           
  29 D. P. Sen Gupta sengupta.dp@gmail.com

 

 

           
  30 Gagan Deep Kaur gaganrism@gmail.com  
           
  31 Shoibal Chakravarty shoibalc@gmail.com